Plavecký memoriál Hany Greenfieldové - V. ročníklink
27.08.
10:00
15:00
300
V polovině třicátých let minulého století tuto aktivitu přerušila industrializace a znečištění, ale v posledních dvaceti letech byla řeka postupně vyčištěna a je opět lákavá pro labutě, rybáře a plavce. Plavecký memoriál Hany Greenfieldové je pojmenován podle dívky z Kolína, která přežila holocaust. Před 2. světovou válkou měl Kolín vzkvétající židovskou komunitu. Hana Greenfieldová se naučila plavat v řece už jako dítě spolu se svými židovskými i nežidovskými přáteli a sousedy. V roce 1942 byla společně s dalšími Židy z města a přilehlého okolí deportována do Terezína, dále do Osvětimi a Bergen-Belsenu.
K plavání jsou zváni všichni, nejen obyvatelé Kolína.
Vstup pro veřejnost je ZDARMA.
Termín přihlášek:
do 24. srpna 2022 on-line přes informační systém ČSPS
plavci neregistrovaní u ČSPS – přihlášky na miloslav.lhotka@czechswimming.cz
Informace a propozice: Miloslav Lhotka, 777 865 786
Kmochův ostrov
.