Další z řady výjezdních zasedání Rady města Kolína se tentokrát uskuteční ve Štítarech. „Tímto zvu naše občany na výjezdní zasedání Rady města Kolína, které se bude konat v pondělí 16. května od 17 hodin v prostorách chovatelského areálu,“ uvedla tajemnice městského úřadu Dagmar Soukupová.

V prostorách Českého svazu chovatelů podobná setkání zástupců města s veřejností proběhla v minulosti již několikrát. Přítomní zde mají možnost s vedením města a přizvanými vedoucími odborů diskutovat témata, přání či připomínky týkající se příměstské části Štítary.