Třídvorská ulice prochází od jara až do zimy kompletní rekonstrukcí včetně výměny kanalizace, opravy vodovodu, povrchů, chodníků, zeleně i veřejného osvětlení. Zpočátku se stavební práce dopravy na frekventované zálabské výpadovce dotkly jen v malé míře, od začátku června je ale dopad prací pro řidiče viditelnější a nepříjemnější.

V dubnu a květnu se částečné omezení dopravy týkalo jen křižovatky s ulicí K Vinici, z níž byl omezen výjezd do bočních ulic. V dubnu byl uzavřen vjezd i výjezd do křižovatky z ulice (i do ulice) mířící k železničnímu přejezdu u Rozkoše, v květnu se uzavírka přesunula na opačnou stranu křižovatky a nešlo vjet (ani vyjet) do ulice K Vinici.

První omezení přímo v trase Třídvorské výpadovky, tedy v hlavním směru mezi nadjezdem nad železniční tratí a výjezdem z města, se objevilo od 1. června. Začala totiž výměna kanalizace pod vozovkou v úseku Třídvorské ulice od křižovatky s ulicí K Vinici (v níž se pracovalo v dubnu a květnu) po křižovatku s ulicí V Olšinkách. Cca 100 metrů dlouhý úsek Třídvorské ulice, v němž jsou proti sobě i dvě autobusové zastávky, byl úplně uzavřen, takže ho automobily objížděly bočními ulicemi K Vinici a Říční (či Boženy Němcové).

Uzavírka uvedeného úseku měla trvat 6 týdnů, tedy do poloviny července, ve skutečnosti se ale práce protáhly až do poloviny srpna. Od pondělí 14. srpna se výkopy (a objížďka) posunou na dalších cca 6 týdnů do sousedního úseku Třídvorské mezi křižovatkami s ulicemi V Olšinkách a Říční (orientačně se tu tedy bude pracovat do konce září) a následně na cca měsíc do navazujícího úseku mezi křižovatkami s ulicemi Říční a Boženy Němcové. I během těchto etap bude možné uzavřené úseky objet bočními ulicemi.

Harmonogram dalších etap prací ve Třídvorské ulici a s tím souvisejících uzavírek a objížděk během podzimu ještě nebyl určen.