O cyklistice v Kolíně se naposledy veřejně debatovalo před šesti lety, kdy tzv. cyklogenerel pro město Kolín přijel představit jeho tvůrce, dopravní urbanista a specialista na cyklodopravu Tomáš Cach.

Ten tehdy uvedl, že původní cyklogenerel, tedy strategický dokument, který je nejen soupisem cyklistických tras a cyklostezek v Kolíně, ale obsahuje i etapizaci jejich budoucího rozšíření, principy vybraných tras, schémata a ukázky řešení některých míst, vznikl už v roce 2007 a proto byla nutná jeho výrazná aktualizace.

Posluchači se též dozvěděli, že statisticky nejnebezpečnějším místem pro cyklisty jsou předmostí Masarykova mostu, že nejlepším řešením v Havlíčkově či Veltrubské ulici je integrace jízdních pruhů pro cyklisty přímo do vozovky, že hlavními bariérami pro cyklisty jsou obchvat, řeka Labe, ale i průmyslové zóny či velké scelené lány (např. okolo letiště) a Tomáš Cach též představil statistiku, podle níž je několikanásobně nejužívanější cyklostezkou ta na Velký Osek.

Současnou podobu kolínského cyklegenerelu představí týž Tomáš Cach společně s vedoucím odboru investic MÚ Kolín Mirkem Káninským ve čtvrtek 18. května od 17 hodin v CEROPu na besedě nazvané Kolín na kole & Cyklogenerel. "Když se to dobře povede, dá se v Kolíně odkudkoli kamkoli dojet na kole do 15 minut. Autem často ani náhodou. Ovšem není to na kole úplně snadné. Dlouho chyběla závazná koncepce, jak podmínky pro cyklodopravu systematicky vylepšovat. A o to se město snaží a snažit chce i nadále. Pomůže v tom schválený Cyklogenerel. Ten nám představí jeho autor, ing. Tomáš Cach. Podílel se na projektech v řadě měst a má bohaté zkušenosti i odjinud z Evropy. Havlíčkova, Benešova, Jaselská, lávka, náměstí – jak je to s nimi či s napojením na okolní obce? Pojďme si o tom popovídat," vzkazují pořadatelé.