Prázdninový vzestup narůstajícího počtu nových případů onemocnění Covid-19 vede k novým opatřením při návštěvách v domovech pro seniory, v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních. Krajská hygienická stranice Středočeského kraje (KHS SČK) v těchto případech doporučuje nosit po celou dobu návštěvy respirátor či nanoroušku a dodržovat hygienická opatření, jako jsou důkladné mytí či dezinfekce rukou.

Ve sdělení rovněž zaznívá doporučení, aby lidé s projevy jakéhokoliv respiračního onemocnění setkání odložili až na dobu, kdy budou zcela zdrávi. Na pozoru by měli být i ti, kteří se vrací z letní dovolené.

„Po návratu ze zahraniční dovolené, zejména pokud cestovatelé využili hromadné dopravní prostředky anebo se v rámci rekreace účastnili aktivit, při kterých byli bez ochranných prostředků dýchacích cest v blízkém kontaktu s větším počtem cizích lidí, doporučujeme s návštěvou klientů a pacientů těchto zařízení nejméně 3-5 dní počkat. Je to absolutní minimum, které mohou pro ochranu zdraví i životů nejen svých blízkých občané v době vzrůstajícího rizika nákazy udělat. Tato forma prevence současně přispěje i k tomu, aby se později nemusela přijímat daleko razantnější hromadná opatření např. v podobě úplného zákazu návštěv v jednotlivých zařízeních tohoto typu,“ uvádí KHS SČK ve sdělení na svých webových stránkách.

Doba návštěv v kolínské nemocnici zůstává beze změn.