Kolínská radnice vysoutěžila dodavatele na restaurování chrámového pokladu, který spadá do vlastnictví římskokatolické církve. Nadlimitní veřejnou zakázku získal restaurátor Norbert Riegel za cenu 609 500 Kč. Nově zrestaurované předměty budou poté vystaveny v prvním nadzemním podlaží zvonice chrámu svatého Bartoloměje. „Jedná se o dvacet exponátů, zejména kalichy – kalich z Lošan, kalich z Ovčár, kalich Martina Františka Pezzoridese, dále relikviáře, monstrance apod.,“ uvedl místostarosta Michael Kašpar. Restaurátorské práce zahrnují například rozebrání, čištění, stříbření či zlacení uvedených liturgických předmětů. Norbert Riegel mj. restauroval chrámový poklad pro Metropolitní kapitulu sv. Víta v Praze či předměty pro Národní muzeum v Praze.

Kompletní soupis restaurovaných předmětů chrámového pokladu

1. Kalich zv. Arcibiskupský  
2. Monstrance z Křečhoře 
3. Kalich z Ovčár 27 
4. Relikviář sv. Jana Nepomuckého 
5. Kalich z Lošan 51 
6. Kalich z Ovčár 60 
7. Kalich Martina Františka Pezzoridese 
8. Soubor tří kalichů F.B.Šperlinka 
9. Kalich ze Zálabí 
10. Monstrance se scénou Zvěstování 
11. Monstrance s dekorem vinných keřů 
12. Relikviář Svatého Kříže 
13. Monstrance pozdně barokní  
14. Kalich z Nebovid 
15. Kalich tzv. Kapucínský 
16. Ciborium 
17. Mešní konvičky  
18. Kalich pseudogotický 
21. Monstrance paprsčitá 
20. Monstrance pseudogotická