V neděli 7. srpna proběhne od 17 hodin na Kmochově ostrově Charifest. V rámci hudebního vystoupení zahrají a zazpívají folková kapela Lážo Plážo (od 17 hod.), Kristína Dlouhá (od 18 hodin) a Malina Brothers (od 19 hodin). Kde se Charifest vzal a kam až sahá jeho tradice?

„Tradice je od roku 2014 v rámci Kolínského kulturního léta, následně se akce jmenovala Charijazz a od roku 2016 je to Charifest. Akci pořádá Město Kolín, a to skrze odbor kultury a sportu, kterému bych chtěl poděkovat ocenit za každoroční přípravu. Farní charita Kolín se opět zapojí prodejem dárkových předmětů, které vyrábějí naše dobrovolnice z řad kolínských seniorek. Výtěžek z prodeje výrobků bude použit pro další nákupy materiálů pro tuto aktivitu,“ uvedl ředitel Farní charity v Kolíně Petr Zavřel.

Kromě večera plného koncertů lze v rámci Charifestu navštívit prodejní stánek Farní charity v Kolíně. „Srdečně zvu všechny přátele Kolínského kulturního léta na vystoupení skvělých interpretů, jako jsou skupiny Lážo Plážo, Malina Brothers nebo Kristína Dlouhá. Zvu také na popovídání k nám do stánku - pokud vás cokoliv zajímá k fungování Farní charity Kolín nebo máte zájem se aktivně zapojit do pomáhajících činností jako dobrovolník, určitě se stavte,“ připojil pozvání na akci Petr Zavřel.