Kolínští radní rozhodli o výběru dodavatele na rekonstrukci elektrorozvaděče čerpací stanice v ulici Ke Hřišti ve  Štítarech. Zakázka kromě elektroinstalačních prací zahrnuje také zajištění všech potřebných zkoušek a revizí. Soutěž vyhrála firma ELPRO Kolín s.r.o. za cenu 288 200 korun (bez DPH).

Stavební práce by - dle smluvního ujednání - měly začít v pondělí 1. srpna. Vyhotovení je předpokládáno v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 31. října. V průběhu rekonstrukce nesmí dojít k omezení chodu čerpací stanice a čerpání odpadních vod.

Čerpací stanice ve Štítarech zajišťuje přečerpávání splaškové vody ve směru z radovesnického řadu do kolínské čistírny odpadních vod.