Město Kolín uzavírá nové smlouvy o dodávkách tepla pro letošní rok. Nájemce městských bytů i nebytových prostor dozajisté potěší zpráva, že cena za dodávky tepla se nezvýší, ba naopak, v průměru poklesne o dvě procenta. Svůj podíl na tom má rovněž plánovaná ivestice ze strany Městského tepelného hospodářství (MTH) ve spolupráci s městem, kdy části parovodního vedení od centrálních výměníku až po bytové výměníky budou změněna na teplovodní. Investiční akce je rozplánována do tří let.
 
"Toto opatření do budoucna přinese zafixování ceny, což znamená, že by cena neměla růst nahoru. A předpokladem je, že cena může i poklesnout, což bude určitě dobrá zpráva pro jednotlivé nájemce. Jedná se o pásmo cen, protože záleží na tom, jak je ten který bytový dům vzdálen od centrálního výměníku, jaký charakter má domovní výměník a kde je umístěn apod. Pásmo se bude pohybovat od 460 Kč po 520 Kč za 1 GJ," uvedl místostarosta Tomáš Růžička.