Kolínští zastupitelé jednohlasně schválili udělení Ceny města Kolína dlouholetému kolínskému fotografovi a patriotovi panu Josefu Čáslavovi. Slavnostní předání proběhne ve středu 30. června v 15 hodin v obřadní síni městské radnice.

Aktuálně můžete umělecké fotografie pana Čáslavy shlédnout až do 20. června v rámci výstavy, kterou pořádá Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko pod názvem „KUKO známé i neznámé: výstava fotografií Josefa Čáslavy“, a to v katedrále Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Kutné Hoře Sedlec nebo na facebookovém profilu spolku zde.