Město Kolín poté, co úspěšně vykoupilo pozemky přilehlé k ulici K Vinici (v části vedoucí k satelitní zástavbě), chystá rozšíření dosud velmi úzké komunikace se zálivy a tím zvýšení dopravního komfortu a obslužnosti v lokalitě. Rada města již veřejnou zakázku na rozšíření komunikace vyhlásila. „Věříme, že se nějaký zhotovitel přihlásí a nabídne rozumnou cenu. Chtěli bychom vybudovat zaprvé lepší příjezd do satelitu, domů je zde už několik desítek a v úzké části komunikace se dvě auta vedle sebe nevejdou a za druhé v návaznosti na rozšíření komunikace zavést, po domluvě s novým dopravcem, zastávku městské autobusové dopravy. Až zakázku vysoutěžíme, budeme vědět další podrobnosti a termíny,“ uvedl místostarosta Michael Kašpar. „Hlavní důvod je také ten, že vzhledem k současné zastavěnosti lokality a dané šíři komunikace už nedával novým žadatelům stavební povolení pro výstavbu. Takže je to i vstřícný krok k majitelům pozemků, kteří chtějí stavět,“ doplnil starosta Vít Rakušan.