Rada města Kolína schválila výběr dodavatele na restaurování omítek, nástěnných a nástropních maleb v kapli a sakristii kolínského zámku. Ze čtyř zaslaných nabídek uspěl akademický malíř Jakub Stretti z Prahy – Břevnova s cenou 735 750 Kč (bez DPH). Předpokládaná hodnota zakázky - dle projektové dokumentace - činila 850 000 Kč bez DPH. Zakázka by měla být vyhotovena nejpozději do konce listopadu letošního roku. Kaple Panny Marie zřízená roku 1621 byla v polovině 19. století zrušena a využívána jako kancelář. Radnice areál Žerotínského paláce postupně rekonstruuje a restauruje za velké finanční podpory z programu Regenerace městských památkových rezervací Ministerstva kultury ČR. Po předchozích venkovních pracích (fasáda, střecha, krovy) přichází na řadu obnova vybraného interiéru.