Rada města schválila pořadí uchazečů o realizaci veřejné zakázky rekonstrukce budovy smuteční obřadní síně na centrálním hřbitově. Zakázku vysoutěžila společnost Dřevokrov. Celková cena rekonstrukce budovy bez samotné smuteční síně činí cca 1,6 mil. Kč včetně DPH a měla by být dokončena do 15. září. Rekonstruováno bude kompletně celé zázemí, čekárna pro pozůstalé, místnost pro pohřební služby, smuteční výstav apod. V průběhu oprav nedojde k omezení smutečních obřadů. Po této investici by v příštích letech (dost možná již v příštím roce) mohla proběhnout rovněž rekonstrukce samotné smuteční obřadní síně.