Vybudování nového podchodu pod nádražím s vyústěním na Starokolínskou ulici je stále ve hře. Podle starosty Víta Rakušana nepřestal být záměr se Správou dopravní cesty (SŽDC) diskutován a podchod by měl být skutečně naprojektován. Projekt však nesouvisí ani s probíhající rekonstrukcí autobusového nádraží, ani s chystanou rekonstrukcí staniční budovy v režii SŽDC. "Jde o zcela zvláštní projekt. My máme na pozemku Českých přístavů na Starokolínské vyprojektované nové parkoviště pro zhruba sto dvacet automobilů. Projekt již existuje. Ale parkoviště logicky nebudeme budovat do doby, než bude zásadní příslib a pokud možno kopnuto do země a začne se budovat podchod na Starokolínskou. V opačném případě by parkoviště postrádalo smysl. Aby lidé přebíhali koleje, to by vedlo spíše ke špatným koncům," sdělil starosta. Pokud vše dopadne dobře, záměr by mohl být realizována cca do tří let.