Uzavírka Pražské ulice je každodenní komplikací nejen pro silniční provoz, ale i pro pěší. O tom, že zhotovitel - firma Geosan Group a.s. -  je ve skluzu oproti původnímu harmonogramu, jsme již informovali zde. Celou situaci dále zhoršuje fakt, že nově vyhotovené úseky byly reklamovány. Vedení města usiluje o to, aby reklamace neměla vliv na další časové zpozdění. „V některých částech kanalizace nevychází spády a v některých částech byla kanalizace dokonce vedena do protispádu, takže společnost Geosan v tuto chvíli reklamovaný úsek předělává. Pracuje se na části ulice Sluneční a budou se řešit i místa v horní části ulice, to znamená okolo SOŠ stavební a SOU stavební,“ upřesnil místostarosta Michael Kašpar. Dále uvedl, že by se naštěstí nemělo hýbat s kanalizačními šachtami. Hlavní práce na komunikaci, jako je dláždění chodníků, nestojí a běží současně s opravami. Nejen Michael Kašpar je extrémně nespokojen se způsobem, jakým společnost Geosan group, a.s. k zakázce přistupuje a také jak komunikuje. Město proto nadále vyměřuje sankce a dle místostarosty mu nic jiného ani nezbývá. Ve čtvrtek 4. dubna v 15 hodin proběhne uzavřená informativní schůzka (nikoliv veřejné slyšení) vedení města, projektantů a technického dozoru s občany Pražské, kde zaznějí nejnovější informace pro obyvatele ulice.

P.S.: Situace na staveništi v Pražské ulici se i nadále komplikuje. V úterý 2. dubna staveniště zablokoval těžkou technikou subdodavatel Geosanu, který po uvedené společnosti požaduje uhrazení finančních prostředků za odvedenou práci. Vyjádření města k celé situaci je k dispozici zde.