Avizovaná rekonstrukce Slovenské ulice by měla být zahájena v pondělí 9. dubna, dokončena by pak měla být nejdříve na konci měsíce června.  Obnovou projde jak vozovka, tak chodníky, parkovací místa a veřejné osvětlení. V ulici bude instalován nový mobiliář a provedeny sadové úpravy. "Stávající komunikace v délce 213 m bude od ulice Tyršova provedena do vzdálenosti 80 m jako dvoupruhová obousměrná, dále bude v užším profilu nově provedena jako jednosměrná směrem od ulice V Břízách k ulici Tyršova. V přidruženém dopravním prostoru budou provedeny nové chodníky a podélné a kolmé parkovací stání v celkovém počtu 38 míst. V rámci rekonstrukce veřejného osvětlení budou osazeny nové stožáry a výbojková svítidla. Z uličního prostoru budou odstraněny neperspektivní dřeviny a v rámci sadových úprav dojde k výsadbě nových stromů a keřů. Ulice bude během stavebních úprav kompletně uzavřena. Věříme, že nová komunikace bude dobře sloužit ke spokojenosti občanů," je uvedeno v tiskové zprávě radnice.