Ve středu 11. července byl uveden do předčasného užívání nově vybudovaný autobusový terminál. Prozatím byl zahájen provoz v části u nádražní budovy. Informační systém bude spuštěn v polovině prázdnin. Pro městskou autobusovou dopravu jsou vyhrazena první dvě pozice zleva (při pohledu z ulice Dukelských hrdinů), zbytek pozic bude využíván regionálními dopravci. V současné době byla uzavřena ulice Dukelských hrdinů, a to z důvodu rekonstrukce kanalizace, výměny plynového potrubí a vybudování nových povrchů vozovky i chodníků. Nakonec bude vybudováno parkoviště pro automobily. Kompletně hotovo by mělo být do konce roku. Následovat bude rekonstrukce staniční budovy, což již není investiční akce města, ale Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). 

Podrobné informace o spuštění autobusového terminálu naleznete zde.