Od 1. ledna 2015 se zvýší příspěvek na provoz Městských jeslí Kolín. Rozhodla o tom ještě předešlá rada města. Dosud rodiče, příp. rodič platí za jedno dítě 1.500 korun měsíčně, nově budou hradit sumu 2.000 korun. Za zdražením stojí podle místostarosty Tomáše Růžičky jednak příslušné nařízení české vlády a jednak skutečnost, že město se nejvíce podílí (ze 70 procent) na chodu zařízení. Další příspěvek hradí rodiče za stravu. "Zde je poplatek nastaven na 32 korun ze jeden den," oznámila mluvčí radnice Jiřina Holubová. To znamená průměrně přes 600 korun měsíčně.  

"My jsme se cenově podíleli absolutně mimo realitu a stále nepatříme k těm nedražším městům, co se týká výše poplatku. Dále je si třeba uvědomit, kdo děti do jeslí dává. Jsou to rodiče, kteří pracují, mají zajištěný výdělek a nejsou odkázáni na peníze, které berou matky během mateřské dovolené. Rozhodně nechceme jít asociální cestou. Jestli ale chceme udržet kvalitu našich jeslí a rozšířit stávající místa, musíme k úpravě ceny poplatku přistoupit," pronesl starosta Vít Rakušan. meč