Projekt na revitalizaci kolínské čistírny odpadních vod (ČOV) se blíží do finále. „Cílem je zefektivnění technologické části, která si vyžádá minimálních stavebních úprav, a to tak, aby parametry čistírny odpovídaly požadavkům Evropské unie v roce 2009 a současně také požadavkům města na zvýšení čistící kapacity. Nevím sice, co to číslo znamená, ale v současné době údajně jede na 104 %,“ uvedl starosta Jiří Buřič.

 Samotný projekt spolu s dalšími dokumenty bude součástí žádosti na Ministerstvo zemědělství, město hodlá jít cestou evropských podpor vyčleněných na tyto účely. Pokud však město peníze nezíská, bude velkou neznámou, jak se úpravy projeví na ceně vodného a stočného. Tyto položky se ostatně zvednou tak jako tak, protože i v případě získání dotace je součástí investice spoluúčast města. „Obávám se, že o zvýšení vodného a stočného se budeme muset začít bavit už při projednávání rozpočtu na rok 2007, protože jsme mnoho finančních prostředků investovali i do úpravy vody,“ podotkl starosta s tím, že Kolín patří mězi města, kde je voda nejlevnější, a to při vysoké kvalitě, kterou zaručuje ionizace. „Úpravna vody je na takové úrovni, kdy k oné technlogii není třeba uvádět do chodu další nadstavbovou část. Je to kvalitativní krok vpřed, o kterém se příliš nemluví a neví,“ dodal Jiří Buřič.
kop