Město Kolín chystá úpravu proluky s výhledem na chrám sv. Bartoloměje v ulici Politických vězňů. „V současné době sice pěkné, ale ladem ležící místo. Čeká ho renovace zeleně, umístění laviček a uprostřed bude ještě pítko. Příjemný prostor pro zastavení a odpočinek. Celý koncept není nahodilý, ale zpracováváme ho ve stejném duchu, jako se připravuje renovace zelených parkánů právě za Bartolomějem,“ popsal místostarosta Michael Kašpar na facebooku. Projekt by měl být hotový do konce července a v letošním roce zrealizován. pres