Část střechy a část půdního prostoru budovy bývalého vojenského štábu v lokalitě „Kasárna“ má Město Kolín v záměru pronajmout pražské společnosti VODAFONE Czech Republic, a to za účelem poskytování telekomunikačních služeb. Za pronájem by do městské pokladny přiteklo ročně 110 tis. Kč. Po uplynutí zákonné lhůty návrh na uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou projedná komise pro hospodaření s byty a nebytovými prostory a poté bude návrh předložen ke schválení Radě města Kolína. Přípomínky k záměru je možno písemně uplatnit nejpozději do čtvrtku 21. prosince 15 hod. na odboru správy a majetku Městského úřadu v Kolíně nebo na podatelně úřadu.
kop