Úplnou uzavírku Vávrovy ulice v úseku od křižovatky s ulicí Jateční ke křižovatce s ulicí Želivského povolil odbor dopravy Městského úřadu v Kolíně v termínu od 15.  července do 13. září, a to z důvodu rekonstrukce komunikace, kterou bude provádět firma Jan Březina. Stavba bude probíhat ve dvou etapách. První bude trvat od 15. července do 2. srpna a bude uzavřen úsek od křižovatky s Jateční ke křižovatce s Ratibořskou, objížďková trasa bude v obou směrech vedena ulicemi Jateční, Prokopa Velikého, Ratibořská a Vávrova.  Druhá etapa zasáhne úsek komunikace od křižovatky s Ratibořskou ke křižovatce s Želivského, objížďová trasa bude taktéž v obou směrech vedena ulicemi Jateční, Vávrova a Želivského. Žadatel je povinen zajistit bezproblémový svoz  komunálního odpadu obyvatel zasažené lokality a po celou dobu rekonstrukce musí být umožněn vjezd pohotovostním a požárním vozidlům.
kop