Město Kolín zahájilo zateplování budov spolu s výměnou oken předloni. Jako první přišly na řadu základní škola v Masarykově ulici a mateřská škola v Bezručově ulici. K pokračování došlo 1. srpna 2013, kdy se začala zateplovat Základní škola v Bezručově ulici a mateřská škola v Masarykově ulici. Nedávno byly akce v obou zařízeních ukončeny. Počátkem letošního března pokračovalo zateplování v mateřských školách Jeronýmova a Chelčického a v budově "U22" základní školy Prokopa Velikého. Konec má být v létě a u posledních dvou budov možná ještě dříve, doufá 2. místostarosta Jan Pospíšil. Tento rok se rozjelo zateplování dalších dvou objektů v majetku města - domova důchodců a společenského domu. "Tím se povedlo zakončit nebo zahájit poslední zatím naplánované zateplovací akce do panelových staveb. Ostatní budovy - 2., 5. a 6. ZŠ - byly loni opatřeny novými okny bez zateplení staveb. Nových oken se dočká rovněž speciální škola v Kutnohorské ulici a zbytek gymnázia. Oprav se dočká družina 2. ZŠ v Kmochově ulici," vypočítává Jan Pospíšil. Celkem se do zateplení školních zařízení, domova důchodců (na starší fotce pod textem) a společenského domu proinvestuje 107 milionů korun, z toho ministerstvo životního prostředí přispělo dotací průměrně 70 procenty. Příspěvkové organizace by měly ušetřit až 40 procent za spotřebu energií a tudíž zlepšit jejich finanční stav. Pokud se v příštím roce ještě povede získat dotace a dnešní radniční garnitura zůstane na svých místech, tak se plánuje zateplení druhého objektu (internátu) 3. ZŠ. meč