Letos poslední, v pořadí třinácté zasedání Zastupitelstva města Kolína se konalo v úterý 21. prosince. Úvodní půlhodinka jednání připomínala spíše silvestrovskou grotesku, kdy se ze zastupitelů stali žáčci, učící se - v duchu Komenského školy hrou - ovládat poslední výkřik techniky. Do tajů H.E.R systému aneb řídícího, evidenčního a hlasovacího systému zasvěcoval zastupitele zástupce kutnohorské společnosti BitEST, která zařízení vyvinula. Prozatím šlo pouze o bezplatnou demonstraci zařízení, které si klade za cíl zefektivnit, zpřehlednit a zrychlit zastupitelská jednání.

Nejprve bylo zastupitelům vysvětleno, že čipovou kartu musí do čtečky respektive hlasovací jednotky - kterou spolu s mikrofonem měl každý před sebou - zasunout obrázkem k sobě a čipem dolů. Následným přidržením tlačítka se každý jednotlivý zastupitel „zaprezentuje“, což se projeví žlutým podbarvením obdélníkového pole s jeho jménem na promítacím plátně, umístěného na čelní stěně sálu. Na výzvu učinili zastupitelé tak, jak jim výklad kázal, a hle... plátno se zažlutilo. V onu chvílu se všichni přítomní v sále dozvídají, kdo je přítomen a kdo absentuje. Pravda, několik zastupitelů potřebovalo k úspěšnému zaprezentování několik pokusů, ale nakonec se zadařilo všem.

Poté došlo na vysvětlování procedury diskuze. Na plátně se objevuje jméno zastupitele, který návrh přednáší a za ním se pak postupně objevují jména přihlášených do diskuze. Mikrofon je aktivován pouze tomu, komu je dle pořadí aktuálně přiděleno slovo. A právě v tomto okamžiku se ukázala hlavní přednost systému, a to zrychlení jednání - nejednou se totiž stalo, že pokud řečník chtěl ještě něco po odmlce dodat, zjistil, že hovoří do vypnutého mikrofonu a aktivován je další v pořadí.

V případě využití elektronického systému H.E.R v samotném hlasování již starosta nevyzývá přítomné obvyklými frázemi „Kdo je pro? Kdo je proti? A zdržel se někdo hlasování?“, ale dle vysvětlení prezentátora má pouze říci: Pojďme hlasovat! Vzápětí na to se jména na dia-plátnu začnou podbarvovat různými barvami. Systém okamžitě ukáže nejen kdo hlasoval pro, proti či kdo se zdržel, ale též práskne toho, kdo se neobtěžoval hlasovat vůbec... jména nepřihlášených zůstávají zešedlá.

První hlasování zastupitelstva proběhlo za účelem odhlasování, zda se bude hlasovat za použití elektroniky nebo pěkně postaru. Elektronické hlasování dopadlo 20:3 ve prospěch hlasování elektronickou cestou. Druhý pokus „pro jistotu“ proběhl opět elektronicky, avšak souběžně s ručním hlasováním. Osmnáct rukou se zvedlo pro, čtyři zastupitelé se zdrželi. Eletronické výsledky však ukázaly dvacet pro, zdrželi se tři, hlas profesorky Matějkové zůstal nevyslyšen. Na vině nejspíš byla špatně zasunutá čipová karta. Vedení města bylo učením patrně tak zmoženo, že starosta necelou půlhodinu po začátku shromáždění vyhlásil desetiminutovou pauzu. Zbytek zasedání se hlasovalo souběžně oběma způsoby.
kop