Ing. Karel Špecinger neuspěl u městského zastupitelstva s požadavkem na změnu regulačního plánu historického jádra města Kolína. Návrh se týkal zastavění jeho dvoru u domu v Kouřimské ulici 13. Kvůli vjezdu do tohoto dvoru už léta probíhá spor mezi ním a majiteli nemovitostí v něm (http://kolin.pres.cz/?page=clanek&rok=2008&idc=950). Manželé Špecingerovi uzavřeli vjezd již před dvěma lety, později ho i zazdili. Dagmar Vokounová a Jan Kyjovský se tak nemohou dostat ke svým budovám určeným k podnikání. Radnice sice vydala příkaz k otevření, nic takového se ale nestalo. Při projednávání bodu bylo znát, že zastupitelé nejsou Špecingerům nakloněni. Zvlášť zastupitelé ČSSD jim dali najevo, že s jejich hlasy nemůže počítat. MUDr. Pavel Lebeda označil jejich postoje za "občansky těžko snášenlivé" a že zná i další důvody, proč žádost neschválit. Pro návrh nakonec zvedl ruku pouze jediný zastupitel, proti jich bylo 9 a zbylý tucet se hlasování zdržel. meč, červ

Takto přede 2 roky lezl štáb Novy do provozoven ve dvoře pana Špecingera. Foto - Jiří Červín