Zastupitelstvo města Kolína předevčírem většinou hlasů souhlasilo s jednostranným zvýšením nájmů v bytech s věcně usměrněným nájmem v majetku města. Od 1. ledna 2009 tak má metr čtvereční v bytu 1. kategorie stát měsíčně 41,80 Kč (dosud 28,97 Kč), 2. kategorie 38,89 Kč/m2/měsíc (25,06 Kč), 3. kategorie 33,77 Kč/m2/měsíc (20,99 Kč) a 4. kategorie 31,03 Kč/m2/měsíc (17,72 Kč). To znamená, že metr čtvereční měsíčně v bytech 1. kategorie podraží o 44,3 %, v bytech 2. kategorie o 55,2 %, v bytech 3. kategorie o 60,9 % a bytech 4. kategorie o 75,1 %.  S opatřením nesouhlasili zástupci KSČM a ČSSD. Nutno dodat, že výši nájmů určuje rada města a zastupitelstvo nemůže do tohoto jejího práva mluvit. meč