Město Kolín učinilo další krok k žalobě na někdejšího místostarostu Romana Pekárka za nevýhodný prodej obecního pozemku na Šťáralce. Městská rada pověřila 12. května právního zástupce, aby žalobu podal. Mluvčí radnice Jiřina Holubová doplnila, že ji má doručit k soudu do konce tohoto týdne. Město bude na Romanu Pekárkovi vymáhat škodu, kdy měl zprostředkovat prodej pozemků soukromé firmě za nižší cenu. Za to měl mít slíbený miliónový úplatek, není ovšem jasné, zda jej obdržel. O výši škody se podle radnice rozhodne po zahájení líčení. Podle znalce může jít až o 26 milionů. Bývalý zástupce starosty Jiřího Buřiče je nyní ve výkonu pětiletého trestu ve věznici v Pardubicích kvůli stejnému případu. Už v lednu starosta Rakušan uvedl, že město nemusí se žalobou uspět a naopak její strůjce může přijít o nemalé peníze, pokud zaplatí náklady soudního řízení a soud žalobě nevyhoví. Zároveň ale vnímá odpovědnost k vymáhání ušlého zisku. I proto si vládnoucí koalice nechala rozhodnutí posvětit celým zastupitelstvem. Roman Pekárek koncem minulého roku odmítl zmíněnou škodu uznat. červ, meč