Ve čtvrtek 22. září měla být zahájena oficiálně oprava svobodárny kolínské nemocnice v ulici U Nemocnice.  Protože však byl středočeský hejtman Miloš Petera zaneprázdněn, slavnost byla zrušena.
Svobodárna, neboli  budoucí Centrum  pro vzdělávání a péči o zaměstnance Oblastní nemocnice Kolín se ale již opravuje.  Cílem je vybudovat prostory pro mateřskou školku, ubytovnu pro zaměstnance a prostory pro vzdělávání,  záměry, které podle průzkumu mají v nemocnici největší podporu. Bydlení zejména pro mladší zaměstnance má být kvalitní a cenově dostupné v nově vybudovaných bytových jednotkách s kvalitním zázemím.
Vybudováním mateřské školky umožní  zaměstnání matkám malých dětí, kterých je v naší společnosti vzhledem k postupující feminizaci zdravotnických profesí velké množství. Zdravotních sester je v současné době velký nedostatek.
Ubytování zde najdou i laboranti, fyzioterapeuti a dalších odborně kvalifikovaní pracovníci.
Současný objekt je přes 60 let starý. Byl vystavěný v roce 1948 podle projektu Františka Maria Černého, významného funkcionalistického architekta a byl určen pro ubytování lékařů. Za tímto účelem sloužil až do roku 2012, kdy si jeho havarijní stav vyžádal stavební zásah. Pro kolemjdoucí může být překvapením plastika objevená východní fasádě znázorňující ošetřovatelky s dítětem a lékařkou, který zůstal po dlouhá léta skryta veřejnosti za hustým stromovým porostem. Vše nasvědčuje tomu, že se jedná o dílo věhlasného sochaře Josefa Wagnera (1901 – 1957), autora sochy Antonína Dvořáka před Rudolfinem, Jaroslava Vrchlického na Petříně a třeba Karla IV. v předsíni rektorátu University Karlovy v Praze, příslušníka jednoho z největších českých sochařských dynastií. Stavbu financuje Středočeský kraje. Náklady jsou 36.8 milionů Kč a zhotovitelem společnost BFK service.  Svobodárna by měla být dokončena v květnu 2017. pres
Foto - Jiří Červín