Ve středu 15. června se uskuteční slavnostní poklepání základního kamene vznikajícího Senior rezidence Kolín. Za výstavbou potřebného Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem stojí společnost Senior holding. Ta vznikla spojením české developerské skupiny RS development a rakouského poskytovatele sociálních služeb, společnosti SeneCura. Do tohoto partnerství ještě vstoupil evropský lídr v poskytování péče o seniory, francouzská společnost Orpea. Ta v současné době provozuje po celé Evropě více jak 700 zařízení pro seniory a pacienty s Alzheimerovou chorobou.

Společnost Senior holding vznikla na základě reálného nedostatku a potřeby pobytových lůžek pro seniory v České republice. Pomáhá se zajištěním péče v potřebném rozsahu a odpovídající kvalitě, což je schopná především díky zkušenostem a praxi zahraničních partnerů, ze kterých čerpá. Svojí činností přispívá k řešení velkého poddimenzování počtu míst v pobytových zařízeních pro seniory i s problémem chybějících služeb domácí asistenční péče. V rámci celkové koncepce bude poskytováno i široké spektrum doprovodných služeb pro zkvalitnění každodenního života seniora. Cílem společnosti Senior holding je zajistit seniorům komplexní nabídku služeb, která jim umožní prožít s námi důstojné stáří.

V Senior rezidenci Kolín bude podporován aktivní a plnohodnotný život, vazby s rodinou, vznik nových přátelství a udržování přirozených sociálních kontaktů, poznávání nových míst, setkávání v kruhu nejen seniorských domů, ale i interakce s okolím napříč celou společností. Hlavním cílem je vytvářet skutečná místa pro život, skutečný domov. K tomu napomáhají i unikátní koncepty, mezi které patří například tzv. Memory koridory nebo Memory garden, terapeutické prostředky, které pomáhají především pacientům s Alzheimerovou chorobou se se svou nemocí lépe vyrovnávat. Memory garden navíc nabízí všem klientům možnost společného setkávání a posezení se svými rodiči či přáteli. pres