Dnešním dnem by mělo dojít k zahájení úplné uzavírky ulice Míru v Kolíně, a to v úseku od křižovatky s ulicí Benešova za křižovatku s ulicí Na Magistrále. Původně měla být uzavírka zahájena již v pondělí 13. června, avšak došlo ke zpoždění prací na zprůjezdnění křižovatky Benešova a V Zídkách. Právě zprůjezdnění této křižovatky bylo podmínkou pro povolení uzavírky, důvodem zpoždění byla podle pracovníků firmy SDS Exmost havárie na vodovodním potrubí. Povrch křižovatky tvoří asfaltový recyklát, který by po zahřátí měl dostatečně ztvrdnout natolik, aby bez problémů vydržel zvýšené dopravní zatížení. „Každopádně jsem vydal podmínku, že stav křižovatky bude neustále monitorován. V případě, objeví-li se nějaký výmol či koleje, se musí povrch okamžitě vyspravit a hutnit,“ řekl vedoucí odboru dopravy MěÚ Kolín Jiří Jeřábek.

Objížďková trasa bude vedena ulicemi Benešova - V Břízách - Štítarská - V Zídkách - Zborovská - Antonína Dvořáka - Míru. Ulice Mikoláše Alše, Bachmačská a Na Magistrále budou v obou směrech od ulice Míru zobousměrněny (a ve směru k ulici Míru označeny jako slepé).

Autobusová zastávka se z ulice Míru přestěhuje do ulice V Zídkách, nedaleko ústí ulice Na Magistrále. Mapa náhradní trasy autobusu je k nahlédnutí na webu Městské autobusové dopravy Kolín.
kop