Projednávání silničního obchvatu se minulý čtvrtek konalo v Městském společenském domě v Kolíně. Vznik dvou průmyslových zón - v Kolíně/Ovčárech a na Šťáralce - byl vedoucím projektantem ing. Zbyňkem Musilem z inženýrské společnosti Sudop Praha a.s. označen za hlavní důvod zastaralosti hlukové studie. V době, kdy byla prováděna měření, o budoucích zónách projektanté ještě nevěděli. „Během června bychom měli mít k dispozici údaje o dopravním zatížení - až bude naplno spuštěna automobilka - takže hlukovou studii a potřebná protihluková opatření aktualizujeme,“ řekl ing Musil.

Předmětem delší diskuze se stala především Jaselská ulice, kterou by po dostavbě obchvatu chtělo získat pod svou správu Město Kolín jako místní komunikaci. Vedoucí územního pracoviště Krajské hygienické stanice v Kolíně MUDr. Zdeňka Jágrová však přítomné upozornila na fakt, že podle dostupných studií obchvat odebere zhruba třetinu projíždějících automobilů, čímž se hladina hluku pravděpodobně sníží o pouhých 5 dB. I při tomto snížení bude trvat překročení hlukových limitů. A pokud se z komunikace stane místní, budou platit limity ještě přísnější a město bude v každém případě nuceno řešit protihluková opatření. V současné době za protihluková opatření odpovídá stát. „Na stávajícím průtahu hodláme úplně změnit režim dopravy, proto bychom chtěli, aby Jaselská připadla městu,“ dodal radní Ondřej Plašil.

Pro úplnost doplňme informaci nejdůležitější, a to předpokládané termíny zahájení a dokončení stavby obchvatu. Pokud se - dle Zbyňka Musila - podaří dokončit včas výkupy pozemků atd., měla by být stavba zahájena v březnu 2008, dokončení je plánováno na konec roku 2010.
kop