Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a Ministerstvo sociálních služeb ČR vyhlásily na 8. až 14. října týden sociálních služeb ČR. V rámci tohoto vyhlášení se i příspěvkové organizace zřizované Městem Kolín přihlásily do Celostátního dne otevřených dveří, který se bude konat zítra od 9 do 15 hodin. Jedná se o tyto příspěvkové organizace: Městská pečovatelská služba (Smetanova 764), Městský penzion pro důchodce (Slovenská 984) a Městský domov důchodců (Nad Zastávkou 64). Navrch se ve stejnou dobu bude moci veřejnost podívat do Protialkoholní záchytné stanici v Kutnohorské ulici 21. První místostarosty Tomáš Růžička, který nad akcí převzal záštitu, vzkazuje všem, kdo mají zájem prohlédnout si výše vyjmenovaná zařízení, že mohou přijít ve stanovenou dobu bez předchozího ohlášení. meč