Středočeský kraj zahájil první etapu rekonstrukce tvrze Hradenín. Zakázku na sanaci tvrze získala ve výběrovém řízení firma Fortnastav. "Chátrající gotická tvrz pochází z konce 14. století a je jednou z nejcennějších památek svého druhu na území České republiky. Středočeský kraj poskytl na její záchranu 3 miliony korun," řekl radní pro kulturu a památkovou péči Zdeněk Štefek, který byl na předání staveniště s ředitelem Regionálního muzea v Kolíně Vladimírem Rišlinkem.

Tvrz ze 14. století představuje ukázku honosného venkovského sídla drobné šlechty a členů bohatých měšťanských rodů z období vrcholného a pozdního středověku. Dochován je vyzděný příkop, obdélná věž se zbytky kamenických článků, část hradeb s polygonální baštou a renesanční most. V 19. století byl objekt upraven do podoby selské usedlosti, která ve druhé polovině 20. století prošla obdobím devastace. Od roku 2012 je tvrz ve správě Regionálního muzea v Kolíně.

Tvrz je nyní veřejnosti nepřístupná. "Alespoň částečné zpřístupnění plánujeme po stabilizaci objektu. Zájemci naleznou bližší informace o tvrzi o dalších smělých plánech s Hradenínem na stránkách kolínského muzea http://www.tvrzhradenin.cz/," doplnil radní Zdeněk Štefek.

Záměrem Regionálního muzea v Kolíně je obnova tvrze, která bude rozložena do čtyř etap až do roku 2020. V plánech muzea je mimo jiné přestavba stodoly na centrální depozitář a konzervátorské pracoviště, celková rekonstrukce obytného domu z 19. století a finální úprava interiérů ve středověké tvrzi. stčk