Dům dětí a mládeže Kolín pořádá příští týden několik akcí. Prvním z nich je Velikonoční tvoření pro děti od 6 do 15 let  9. dubna od 9 do 13 hodin v ateliéru v ulici Rimavské Soboty Dům dětí a mládeže Kolín. Cena je 50 Kč/dítě. S sebou nutno přinést bílý hrnek nebo látkovou jednobarevnou tašku. Keramika pro dospělou veřejnost se uskuteční 10. dubna od 17 do 19 hodin ve výtvarném ateliéru Základní školy Veltruby. Vstupné je 50 Kč/osoba. Na šachový turnaj O Velikonočního beránka zve šachový kroužek, který je 11. dubna od 9.15 hodin v sídle organizace na Zámecké. Startovné je 30 Kč/dítě a 40 Kč/nepřihlášení. Přihlásit se je potřeba do 10. dubna u ředitele turnaje Jana Kalíka. meč