Letos se má v areálu kolínského zámku začít budovat jedna z vlajkových lodí investičních počinů současného vedení města - inkubátor pro začínající podnikatelské subjekty. Projekt je dokončen, v současné době se opravuje kanalizační stoka pod inkubátorem a připravuje se výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací, dodavatele vybavení interiéru a firmu, která vybaví inkubátor informační technologií.

Znám je už přibližný rozpočet celé akce. Celkové náklady mají dosáhnout výše 75 milionů korun bez započítané daně z přidané hodnoty. Podle starosty Víta Rakušana již schválená dotace z Operačního programu podnikání a inovace z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR činí celkem 56,5 milionu korun. Z této sumy 48 milionů korun dodá Evropská unie a zbytek stát. Město Kolín se na celkových nákladech bude podílet částkou 18,8 milionu korun. Realizace projektu by měla být stavebně ukončena k 31. lednu 2015 a celek k 30. červnu téhož roku.

Hlavním přínosem projektu má být vybudování infrastruktury sloužící mladým inovativním společnostem, které budou moci využít zvýhodněné nájemné a služby, které přispějí k rozvoji podnikatelské činnosti. Očekává se, že realizace projektu pozitivně ovlivní rozvoj znalostní ekonomiky v okrese Kolín, dojde ke zvýšení zaměstnanosti v regionu a bude eliminován odliv vzdělané pracovní síly. Podnikatelský inkubátor má mít vliv na intenzivnější spolupráci mezi průmyslovou a výzkumnou sférou, což odrazí v technologickém vývoji a implementaci inovačních technologií do hospodářské praxe, praví se v materiálech, které nám město poskytlo. meč