Kolínští zastupitelé schválili první dodatek ke zřizovacím listinám mateřských škol, zřizovaných Městem Kolín, a to s účinností od 1. října. „Tímto dodatkem si zajistíme přednostní právo umísťování dětí s trvalým pobytem ve městě,“ uvedl před hlasováním vedoucí odboru školství, kultury a sportu, Karel Kárník. Dále se odkázal na drahý provoz těchto zařízení s tím, že v tuto chvíli naše město trpí nedostatkem místa pro všechny kolínské děti. „Samozřejmě, v dodatku je kluzule, že v případě nenaplnění kapacity mají ředitelky právo přijímat i mimokolínské děti. Podobným způsobem řeší tento problém i v jiných městech,“ dodal Kárník.

 „Až příště budeme něco rušit, jako jsme rušili ty mateřské školky, tak bychom se možná měli víc zamyslet,“ podotknul zastupitel Petr Volšanský (Nezávislí) s tím, že sám se k odpovědnosti hlásí, protože i on kdysi pro zrušení některých školek zvedl ruku.

 Senátor Jan Rakušan (ČSSD) na to reagoval slovy, že jde jen o přechodný boom do doby, než přestanou rodit Husákovy děti.
kop