V současné době probíhá v pařížské Míčovně (známé jako Muzeum moderního umění Jeu de Paume) výstava kolínského fotografa Josefa Sudka. Výstava Okno mého ateliéru je první takto rozsáhlou expozicí, která ukazuje práci a život tohoto světově uznávaného českého tvůrce.Výstavu pořádá Kanadský institut fotografie při Muzeu výtvarného umění Kanady ve spolupráci s Jeu de Paume (pro pařížskou prezentaci) a Českým centrem Paříž. Jedná se o první velkou retrospektivní výstavu Josefa Sudka ve Francii.
Josef Sudek je tady představen jako jedna z nejvýznamnějších postav světové fotografie a výstava s názvem Svět na mém okně je velkolepá. Je na ní vystaveno 130 fotografií, které pokrývají časově rozpětí od roku 1920 až do Sudkovy smrti v roce 1976. Fotografie zahrnují část jeho fotografických cyklů, především ty, které fotografoval oknem svého ateliéru, portréty jeho přátel, ať už ty z počátečních dob z Invalidovny, kam se dostal jako válečný invalida, nebo pozdější snímky umělců, s nimiž se přátelil, pohledy na Prahu z Petřína, zátiší a fotografie z jeho procházek po městě a blízkém okolí. Najdeme tady také intimní pohledy z místa, kterému říkal "kouzelná zahrádka". Expozice obsahuje i snímky krajiny kolem Labe.
Výstava je doplněná v muzejním knihkupectví mnoha fotografickými monografiemi, věnovanými nejen Sudkovi celkově nebo jednotlivě a podrobně jeho jednotlivým stěžejním tématům, ale také československé fotografií všeobecně.
Zlatým hřebem výstavy je krátký film Evalda Schorma o Sudkově životě a díle s vynikající kamerou Jana Špáty. Navíc v češtině s francouzskými titulky.
Výstava potrvá do 25. září. pres