Po uplynutí dvou a půl roku od nabytí účinnosti nového Zákona o zbraních a střelivu (1. ledna 2003) všem držitelům zbrojních průkazů skupiny D (podle předchozího zákona D a E) pro výkon povolání vyvstala povinnost předložit na příslušný útvar policie - dle místa trvalého bydliště - nový posudek o zdravotní způsobilosti.

Lhůta uplynula již na konci června, nicméně vedoucí inspektorátu pro zbraně, střelivo, výbušniny a drogy Okresního ředitelství Policie ČR Kolín kpt. Milan Prchal nechce hned napoprvé nekompromisně přistupovat k sankcím „Vzhledem k tomu, že jsem zastáncem cesty nejmenšího zla, chtěl bych touto cestou vyzvat všechny, kteří ještě tuto povinnost nesplnili, aby tak učinili co možná nejrychleji. Nejlepší variantou bude, aby se všichni, kterých se to týká, nejprve zastavili na našem oddělení, kde si mohou vyzvednout příslušný tiskopis. Obávám se totiž, že všichni lékaři je mít nebudou.“

V případě, že držitelé skupiny D (dříve D, E), kterých se povinnost týká, lékařský posudek co nejdříve nedodají, bude jim příslušná skupina odejmuta. Dodejme, že u nových zbrojních průkazů povinnost vzniká dva a půl roku po vydání, v případě starých průkazů dva a půl roku po nabytí účinnosti Zákona o zbraních a střelivu (1. 1. 2003).
kop