O vyzvedávání nových řidičských průkazů je ze strany řidičů malý zájem. „V současné době je na našem úřadě připraveno k výměně 720 těchto hotových dokladů," komentuje situaci vedoucí odboru dopravy Městského úřadu Kolín Jiří Jeřábek. Do půlky minulého týdne o výměnu řidičského průkazu ještě nepožádalo asi 3.500 řidičů. Žádosti podané ještě letos budou sice platné, ale řidičské průkazy k výměně budou připraveny až po 1. lednu 2008. Vzhledem k času potřebnému pro tento úkon a počtu úředních dnů to prostě rychleji nejde.

Ten, kdo si do konce roku nevymění řidičský doklad vydaný do 31. prosince 1993 nebo aspoň nezažádá o jeho výměnu do konce tohoto roku, bude po 1. lednu 2008 vlastnit neplatný řidičský průkaz. Jak ale Jiří Jeřábek podotýká, neplatný je pouze doklad, řidič nepozbývá řidičské oprávnění. "Při kontrole na silnici se na takového řidiče bude pohlížet jako na řidiče, který u sebe nemá řidičský průkaz a podléhá sankci dle zákona ve formě blokové pokuty, která může být do výše 2.000 Kč a a ve správním řízení v rozmezí od 1.500 Kč do 2.500 Kč. Řidič, který si podá žádost o výměnu řidičského průkazu do 31. prosince 2007 má tuto výměnu bezplatně, ten kdo požádá o výměnu neplatného dokladu po tomto datu, uhradí správní poplatek 50 Kč," pokračuje šéf zdejšího odboru dopravy.

V některých sdělovacích prostředcích se rovněž objevila informace, že by termín pro výměnu řidičáku měl být prodloužen do konce března příštího roku s tím, že do tohoto data bude doklad vydaný do 31. prosince 1993 platit. "Není nám známo, že by byl termín plynoucí ze zákona o výměně řidičských průkazů vydaných do 31. prosince 1993 prodloužen," odpověděl však Jiří Jeřábek. Více se dočtete v dnešním čísle týdeníku Kolínský Presmeč