Zástupci Města Kolín, Czech Investu Ekologického právního servisu a občanského sdružení Obyvatelé Ovčárecká se sešli ve čtvrtek 9. prosince, aby společně prodiskutovali situaci související s rozšířením sendražické části Ovčárecké ulice, které by se v dohledné době mělo konat. Z rozhovoru se zástupcem starosty Jiřím Buřičem vyplynulo, že se město hodlá postavit za své občany.

Nárůst kamionové dopravy v Ovčárecké ulici způsobí především zvýšenou hlukovou zátěž a proto tamní obyvatelé požadují po městě, respektive po investorovi, aby tuto situaci přiměřeným způsobem řešil. V první řadě jde o realizaci protihlukových opatření. "Hlavním mottem setkání bylo sdělit vlastníkům dotčených nemovitostí, že Město Kolín se nestaví k jejich požadavkům konfrontačně, ale že bude obhajovat jejich zájmy," řekl zástupce starosty Jiří Buřič.

Vedle zákonem požadovaných opatření, mezi které spadá výměna oken a stavba protihlukových stěn v postižené lokalitě, je město připraveno jít dokonce nad rámec svých povinností. "Jde o případy, kdy se výměna oken dotkne fasády, v jejímž směru jsou obyvatelné místnosti, kde ze zákona plyne povinnost investora opatřit dům protihlukovými okny, ale jsou zde též okna třeba od WC nebo z chodby, které nespadají do zákonné povinnosti investora. Ve chvíli, kdy budu znát nákladovou položku, která se rovná tomuto nadstandardnímu řešení, to chci otevřít na zastupitelstvu a budu tento požadavek chtít uplatnit v rámci vlastního projektu. Dokonce si myslím, že zde bude prostor pro jednání s TPCA, zda by se firma nechtěla na krytí takovýchto požadavků podílet," sdělil dále Jiří Buřič.

Jak jsme se dozvěděli dále, samotná pasportizace (technicko-ekonomická dokumentace - pozn. red.) bude probíhat do vánoc a podle příslibů městu by prý měla být kompletně provedena do poloviny ledna příštího roku. Zde se ovšem dostáváme k jistému zádrhelu, pokud pasportizace proběhne ještě v rámci územního řízení, které dosud nebylo zahájeno, mohou v případě nespokojenosti majitelé dotčených nemovitostí podat námitky a v případě jejich zamítnutí mohou podat proti územnímu řízení odvolání, které má odkladný účinek. V praxi to znamená pozastavení všeho až do vyřešení situace. To ale, jak se zdá, si vzhledem k termínům nemůže město dovolit. Pokud územní řízení proběhne a bude zahájeno stavební řízení, mohou občané podávat námitky též, ale jakékoliv další kroky již nemají odkladný účinek. V praxi to znamená, že stavební řízení, případně stavba dále pokračuje a vše se řeší za pochodu, čímž lidé z dotčených nemovitostí de-facto ztratí "výhodu podání".

"Nevím, jak bude probíhat územní řízení, mám však za to, že nastala i určitá vzájemná důvěra a myslím si, že by lidé měli důvěřovat v to, co jsem jim říkal. Neříkám samozřejmě plané sliby a pokud něco takového vyřknu na takovém fóru, tak se snažím svá slova dodržet."

Jak vidno, sdružení může být spokojeno, získalo příslib, že se vedení města hodlá postavit za své občany. Otázkou zůstává, jak se k návrhu Jiřího Buřiče postaví městští zastupitelé, zda získá potřebnou většinu hlasů. Pokud ne, zůstane jen u úmyslu v dobré víře...
kop