Odtahovat překážející vozidla z kolínských ulic by měla místní firma Stanislava Rosického. Celkem překvapivě uspěla v konkurenci dvou těžkých soupeřů - společností AVE Kolín a Odtah aut Boss z Chotouchova. Druhá ze jmenovaných firem byla dokonce ze soutěže vyloučena. "Nabídka nesplňovala náležitosti dané výběrovým řízením. Konkrétně se jednalo o triviální, leč z pohledu práva nezhojitelnou chybu. Návrh smlouvy, který byl přiložen, nebyl podepsán. Diskutovali jsme to s právníkem externí společnosti, která soutěž administrovala, a jeho odpověď byla zcela jednoznačná," vysvětlil starosta Vít Rakušan. Stanislav Rosický bude muset podle starosty před podpisem smlouvy s radnicí potvrdit, že má pro odtažená auta zajištěné parkoviště na území Kolína a zda má dostatek kvalitní techniky pro výkon zakázky. Smlouva by mohla být podepsána do konce tohoto měsíce. V posledních týdnech vozy odtahovala firma AVE Kolín, předtím 4 roky právě firma Jürgena Bosse. Ten s městem nerozešel v dobrém, protože prý nedostával tolik zakázek jako předtím, a svou společnosti označil za dojnou krávu. meč