Společnost NO production a Město Kolín vyhlašuje v rámci 47. Kmochova Kolína taneční soutěž v polce Tancovali u Kolína. Jedná se o soutěž pro taneční páry, které na podzim 2009 absolvují taneční kurzy v Kolíně. Jejich věk musí být maximálně 18 let. Taneční páry budou na první, příp. na druhé prodloužené natočeny na kameru a následně umístěny na webu Kmochova Kolína a na webu Kolínské TV. Možnost veřejného hlasování bude od ledna 2010 na www.kmochuvkolin.eu. Hlasování bude ukončeno 11. června 2010. Podle počtu hlasů budou vybrány první 3 vítězné taneční páry. Zdarma dostanou volnou vstupenku na 47. Kmochův Kolín a svým vystoupením zahájí taneční veselici 12. června 2010. Dále obdrží finanční odměnu podle umístění: první pár obdrží 3 tis. Kč, druhý pár 2 tis. Kč a třetí pár 1 tis. Kč. Další odměny by měli zajistit sponzoři Kmochova Kolína 2010. meč