Odbor dopravy Městského úřadu v Kolíně začal vydávat parkovací karty A pro abonenty a B pro rezidenty, tzn. A pro osoby bydlící a B pro firmy podnikající v zóně placeného parkování. Ceny pro rok 2007 zůstávají stejné jako v roce letošním, abonenti zaplatí za jednu kartu 300 Kč, rezidenti 6.000 Kč. Za vystavení duplikátu v případě ztráty karty bude odbor dopravy vybírat 50 Kč. Obyvatelům Obecního dvora bude za 100 Kč vydávána karta typu A s omezením pouze na tuto lokalitu. Za karty se platí hotově v pokladně odboru dopravy.
kop