Od Nového roku se cena vodného zvýší o 1,05 Kč (včetně 5% DPH) za jeden metr kubický, zaplatíme za něj tedy 23,20 Kč/m3 (včetně 5% DPH). Cena stočného v Kolíně, Štítarech, Sendražicích a Třech Dvorech zůstane nezměněna, tedy 21,84 Kč/m3 (včetně 5% DPH).

K poslednímu zvýšení vodného z provozních a cenových důvodů - nárůst cen vstupů či inflace - došlo v roce 2003, a to o 0,75 Kč/m3. Předcházející zvýšení ceny souviselo s účinností nového Zákona č. 254/2001 (vodní zákon), který stanovil provozovateli odvádět do státní kasy zvláštní poplatek ve výši 2 Kč/m3.

„Tímto zvýšením ceny dochází současně i ke zvýšení objemu finančních prostředků, které hradí provozovatel jako nájemné Vodohospodářskému sdružení. Tyto prostředky budou použity na plánovanou modernizaci Úpravny vody Vinice, spočívající v přístavbě nové haly pro umístění pískových filtrů a v rekonstrukci stávajících pískových filtrů na filtry s náplní aktivního uhlí. Ke změně stočného s výjimkou obce Plaňany nedochází. K poslednímu zvýšení ceny stočného v průběhu posledních pěti let došlo v roce 2003 a to pouze o 1,20 Kč/m3. V obci Plaňany dochází ke stanovení nové ceny pouze z důvodů uvedení do provozu nové kanalizace a nové čistírny odpadních vod,“ řekl nám ředitel VODOSu ing. Jaroslav Fišera.

V ostatních obcích, kde VODOS provozuje vodovodní a kanalizační síť, ke změnám cen jak vodného, tak stočného v příštím roce nedojde.
kop