Rada města Kolína doporučila zastupitelům, aby 29. ledna přijali její návrh na zvýšení cen vodného a stočného. Nově má vodné podražit o 2,20 Kč/m3 na 24,90 Kč/m3 a stočné o 4,12 Kč/m3 na 27,95 Kč. Podle starosty Jiřího Buřiče si Kolíňáci ani neuvědomují, jak mají kvalitní a čistou vodu a přitom zdaleka nepatří k nejdražším. V případě stočného podle společnosti VODOS kalkulovaná cena stále nedosahuje úrovně skutečných nákladů nutných na odvedení a čištění odpadních vod v Kolíně. Za návrhem na zdražení cen jsou dále jednak probíhající a plánované opravy vodovodního potrubí a blížící se revitalizace kolínské čistírny odpadních vod, která dnes pracuje na 104 %. meč