Stavba železniční vlečky spojující Průmyslovou zónu Kolín/Ovčáry s hlavní tratí byla uplynulé pondělí slavnostně ukončena a zároveň zkolaudována. Na vlečku budou navazovat kolejiště jednotlivých závodů, které využívají železniční dopravu: TPCA, Gefco a Toyota Tsusho Europe. Provozovatelem městské části vlečky budou České dráhy, provozovatelé úseků uvnitř jednotlivých závodů budou teprve vybráni.

V areálu závodu TPCA se vlečka větví na tři koleje vedoucí k CBU Yardu (překladiště hotových vozů), které jsou zakončeny rampami pro nakládku vozů. Závod TPCA bude používat železniční dopravu pro expedici drtivé většiny vyrobených vozů. Díky tomu je zajištěn vyvážený poměr železniční a kamionové dopravy na celkové (díly i hotové vozy) dopravě TPCA. Vlaky z průmyslové zóny budou řazeny na kolínském nádraží, kde jsou pro potřeby zóny rezervovány čtyři koleje.

Vnější část vlečky průmyslové zóny je financována z veřejných prostředků, v tomto případě z rozpočtu města Kolín, které se podílí na výstavbě vlečky až k okraji průmyslové zóny do km 1.430, tedy do místa úrovňového křížení s obslužnou komunikací k retenční nádrži. Kolejiště uvnitř zóny financují jednotlivé závody.

Vlečka odbočuje z širé trati mezi zastávkami Kolín - Zálabí a Veltruby. Podle původního projektu mělo mít vnější vlečkové napojení průmyslové zóny pouze jednu kolej. Tento projekt byl během výstavby změněn a přibýt by měla ještě objízdná kolej v délce přibližně 600 metrů. Vlečka v průmyslové zóně je navržena tak, aby i další zájemci o umístění svých aktivit do průmyslové zóny mohli napojit svůj závod na železniční síť.
tisková zpráva