Známá Nadace Divoké husy od 2. prosince vyhlásila veřejnou sbírku Lety divokých hus, jejíž výtěžek bude použit na nákup hudebních nástrojů pro klienty Střediska respitní péče, které v areálu bývalé mateřské školky Rimavské Soboty 923 provozuje občanské sdružení Volno. „Sdružení zde poskytuje podpůrnou péči rodinám, které se starají o děti se zdravotním znevýhodněním, a to přímo v rodinách i ve svém středisku. Zaměstnanci i dobrovolníci přizpůsobují programy individuálním požadavkům a potřebám rodin. Děti mají možnost rozvíjet sociální vazby, účastnit se vzdělávacích programů a volnočasových aktivit,“ uvádí se na stránkách Nadace Divoké husy. Sbírka potrvá do pátku 15. listopadu. Po tuto dobu je možno příspěvky poukazovat na číslo účtu 27000000/2700 nebo formou dárcovské esemesky ve tvaru DMS HUSY na číslo 87777. Cena DMS je 30 Kč, z toho nadace obdrží rovných 27 Kč. Po ukončení sbírky budou získané finanční prostředky předány o. s. Volno.
kop

Logo Nadace Divoké husy


Logo o. s. Volno