Obec Velký Osek doufá, že se ji podaří přimět Ministerstvo dopravy, aby jí vrátil zastávku dálkových rychlíkových vlaků, jako tomu bývalo ještě před 5 lety. K tomu jí má pomoci petice, kterou za necelý měsíc podepsalo skoro 800 občanů. Ačkoliv obec poslala petici vedení Českých drah a zmíněnému ministerstvu ž v červnu, dosud obdrželo dopověď pouze od Českých drah. "Sdělily nám, že tuto věc nemohou řešit, a to s odkazem na nemožnost tuto záležitost fakticky řešit s ohledem na stávající volnou kapacitu tratě Praha - Hradec Králové, jejíž využití je dost vysoké, proto vložení další zastávky v dálkových rychlíkových spojích by nebylo z kapacitních důvodů dle názoru Českých drah ani možné (nástup, výstup cestujících, brždění, rozjezd vlaku). Dalším důvodem, proč v této věci nemohou ani rozhodnout, je skutečnost, že objednatele dálkové rychlíkové přepravy je Ministerstvo dopravy, které musí učinit u Českých drah, jakožto přepravce, objednávku na tyto služby. Dle vyjádření Českých drah je ale nezbytné, aby tento požadavek byl projednán společně Ministerstvem dopravy (objednatel), Českými drahami (přepravce) a poskytovatelem (přídělce) kapacity tratě (zřejmě Správa dopravní železniční cesty)," uvedl starosta Pavel Drahovzal. Velký Osek stejný požadavek poslala i Středočeskému kraji jako objednateli služby. Ten ovšem jen přeposlal požadavek Ministerstvu dopravy... Starosta vidí šance obce střízlivě. Podle šance je i proto, že obec netrvá na zastavování všech rychlíků, ale pouze některých spojů. meč