Kolínské PARAMO dokončí rekultivaci slečových lagun v areálu závodu. Odbor výstavby už zahájil územní řízení. "V rámci 2. etapy sanace (dokončení sanačních prací v areálu) slečových lagun budou odtěženy a zneškodněny kontaminované hráze, dna a podloží slečových lagun. Následně dojde ke konečné technické rekultivace lokality s úpravou do úrovně stávajícího okolního terénu," řekla mluvčí skupiny PARAMO Jana Iovlevová, která poskytla i další údaje. Z lokality bude odtěženo a odvezeno na přepracování (solodifikaci, biodegradaci) cca 160 tis. tun kontaminovaných materiálů a na zpětnou rekultivaci bude dovezeno cca 62 tis. m3 inertních zemin. Realizace prací se předpokládá od července 2009 do června 2011. Náklady na realizaci projektu, tj. bez nákladů na přepracování odpadů, jsou odhadovány na cca 130 mil. Kč. Sanace v kolínském středisku byly započaty v roce 1997. Později se zjistilo, že původní garance nepokryje náklady spojené s dokončením sanačních prací. Z tohoto důvodu společnost PARAMO požádala o navýšení garantované částky. Vláda požadavku v roce 2008 vyhověla, takže celkové záruky tak stouply bezmála na 2 mld. Kč. V letech 1998 až 2006 bylo ze dvou slečových lagun (situovaných severozápadně mimo areál PARAMO za železniční tratí) v rámci 1. etapy sanace odtěženo a zneškodněno cca 80 tis. tun slečí (odpady z původní rafinérské výroby). meč