"Do nemocnice se nedostane ani myš! Je tam bomba!" Tyto a další podobné výroky vyvolala v Kolíně přítomnost policistů kolem špitálu v úterý 16. února. Šlo naštěstí o cvičení, při kterém složky Integrovaného záchranného systému Středočeského kraje v úterý prověřil "pacient" s vysoce nakažlivou nemocí ebola, který navštívil ambulanci praktického lékaře v kolínské nemocnici. Při cvičení byly využity všechny technické prostředky, které má integrovaný záchranný systém k dispozici. Hasiči a další záchranáři si mohli vyzkoušet, jak se pracuje s dekontaminačními komorami i jak náročný je zásah v ochranných oděvech a dalších ochranných prostředcích. "Podle toho, co jsme zde dnes viděli, jsou hasiči, policisté, zdravotničtí záchranáři a další členové záchranného systému v našem kraji na podobný reálný případ velmi dobře připraveni. A to je dobře, neboť v dnešní době neustále hrozí vznik nepředvídané situace. Díky podobným nácvikům jsou všechny složky schopné včas a efektivně zareagovat, aby při nenadálém výskytu nebezpečné a vysoce nakažlivé nemoci nedošlo k ohrožení životů a zdraví našich spoluobčanů," zhodnotil průběh cvičení jeho vedoucí Radek Zobina z Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. červ